Over

120,000

Worldwide

Saturday - Sunday 09.00 - 17.00

Mon - Fri 18.00 - 22.00

Call us

 

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แนะนำตัวกันก่อน
ผมชื่อ นฤนาท สิงห์กฤตยา เรียกง่ายๆว่า “นาท”

เว็บไซต์นี้ผมสร้างคือมาเพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ต่างในศาสตร์ของการพัฒนาซอร์ฟแวร์
จากประสพการณ์ของตัวผมเอง เพื่อให้พี่ๆ หรือน้องๆที่สนใจเข้ามาศึกษากันได้

 

ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดสามารถติชมเข้ามาได้ที่ narunart@soosaa.com ครับ

 

ขอบคุณครับ

นฤนาท สิงห์กฤตยา

 

Leave a Reply